Nabídka veškerých geodetických prací

Platné od 01. 10. 2023

Geometrický plán na vyznačení budovy(pro kolaudaci,hypotéku), věcného břemene, na rozdělení pozemku

orientační cena od 6300,- Kč

Vytyčení(vyměření) hranic pozemku

orientační cena od 6300,- Kč

Vytyčení stavby (rod.dům, garáž, výrobní objekt, komunikace, inž. sítě)

orientační cena od 6300,- Kč

Zaměření skutečného provedení stavby (budova, inž. sítě, komunikace)

orientační cena od 6300,- Kč

Zaměření mapového podkladu pro projekt

orientační cena od 6300,- Kč

* Ceny pouze orientační po upřesnění požadavků sdělím cenu, nejsem plátce DPH.
Možnost zajištění vyhotovení kupních smluv a vkladů do KN a vyřízení formalit na Katastrálním úřadě, popř.zajištění znaleckých posudků.